PODRĘCZNY SPRZĘT GAŚNICZY W DOMU

PODRĘCZNY SPRZĘT GAŚNICZY W DOMU

Podręczny sprzęt gaśniczy

charakteryzuje się tym, że jest asygnowany do poskramiania pożarów w zalążku, w początkowym etapie jego powstania. Dodatkowo to nie tylko powszechnie znane gaśnice, ale również inne przyrządy, które absolutnie są pomocne w sytuacji gaszenia pożarów w ich pierwszym stadium, zanim zdążą się rozpowszechnić. Kluczowymi cechami podręcznego sprzętu gaśniczego jest niewielki ciężar tak jak i prostota użytkowania. W konsekwencji tego dorośli mogą używać sprzętu bez specjalistycznego przeszkolenia.

Do niniejszej grupy zaliczamy:

 • Gaśnice

są naczelnym narzędziem do gaszenia pożarów w zarodku. W rezultacie integracja umiejętnego i poprawnego użycia gaśnicy ze stosownie wczesnym powiadomieniem straży pożarnej może przesądzić o powodzeniu poskromienia gorącego żywiołu. W momencie pożaru gaśnica do użytku domowego uchroni Twój dobytek, a może co więcej nawet życie najbliższych. Gaśnice składają się z 3 elementów : zbiornika ciśnieniowego, zaworu, środka gaśniczego. Ze względu na zastosowany środek gaśniczy, podręczne gaśnice przenośne dzieli się na: proszkowe, śniegowe i wodne.

Wyróżnia się następujące grupy:

 1. Grupa pożarów A: materiały stałe, zwykle pochodzenia organicznego (np. papier, drewno, węgiel, słoma, tkaniny, tworzywa sztuczne).
 2. Grupa pożarów B: ciecze palne i substancje stałe topiące się pod wpływem wysokiej temperatury (np. benzyna, alkohol, oleje, tłuszcze, lakiery, smoła, parafina).
 3. Grupa pożarów C: gazy palne (np. acetylen, metan, etan, wodór).
 4. Grupa pożarów D: metale palne (sód, potas, magnez, uran).
 5. Grupa pożarów F: tłuszcze i oleje kuchenne.
 • Koc gaśniczy

Koc gaśniczy to najprostszy w obsłudze, a jednocześnie podstawowy sprzęt gaśniczy. Służy do mechanicznego odcinania dopływu powietrza do płonących materiałów. Wykonany został z włókien szklanych. Ze względu na właściwości może być użyty do gaszenia palącej się odzieży. Godne uwagi jest to, że zazwyczaj występuje w wymiarach między 2 a 3 m², dlatego też nadaje się tylko do przedmiotów o mniejszych wymiarach.

PODRĘCZNY SPRZĘT GAŚNICZY W DOMU

Zalety koca gaśniczego:

 • prosty sposób użycia
 • efektywność gaszenia małych ognisk
 • nie uszkadza gaszonych przedmiotów
 • wielokrotnego użytku
 • możliwość gaszenia ludzi
 • ławy sposób wykonywania przeglądu
 • zajmuje mało miejsca w domu
 • powszechnie dostępny

 

Więcej informacji na temat użycia podręcznego sprzętu gaśniczego znajdziemy na https://www.gov.pl/web/kgpsp .

 • Sito kominowe

podręczny sprzęt pożarniczy, który służy do gaszenia pożarów sadzy w przewodach kominowych. Dzięki swoim właściwościom nie dopuszcza do wydostawania się z komina iskier i płomieni, które mogą doprowadzić do pożaru dachu. Gdy rozgrzewa się to silnie podnosi także temperaturę gazów z górnej części komina, powodując mniejszą dysproporcje temperatur, przez co zmniejsza się również ciąg kominowy, a tym samym intensywność spalania się sadzy maleje.

 • Kula gaśnicza

PODRĘCZNY SPRZĘT GAŚNICZY W DOMU

wykonana ze styropianu o kształcie kuli wypełniona proszkiem gaśniczym i dodatkowo zaopatrzona w niewielki (około 1 grama prochu) ładunek wybuchowy oraz lont. Całość pokrywa czerwona, syntetyczna powłoka. Podczas gdy kula znajdzie się w płomieniach zapala się lont prochowy powodując wybuch ładunku, proszek gaśniczy tłumi pożar. Detonacja kuli może zdławić ogień na obszarze nawet do 10 m2 .  Absolutnie warto umieścić ją w pobliżu miejsc, w których najczęściej dochodzi do wybuchy pożarów, takich jak: kuchenki gazowe, kominki czy skupiska instalacji elektrycznych.

 

 

Podsumowując temat, niewątpliwie przed zaopatrzeniem się w podręczny sprzęt do gaszenia pożarów, warto dokładnie przeanalizować, z jakimi grupami pożarów możemy mieć do czynienia w naszym domu. Każdy z wyżej wymienionych sprzętów ma inne zastosowanie oraz sposób użycia, dlatego warto zastanowić się co najbardziej jest nam potrzebne, ale także gdzie przyrząd zostanie umieszczony. Przede wszystkim musi być to miejsce łatwo dostępne i dobrze widoczne. Podręczny sprzęt gaśniczy z pewnością nie może być trzymany w szafce pod kluczem.

Zakup podręcznego sprzętu gaśniczego sprawi, że w sytuacji zagrożenia będziemy mogli szybko zareagować i ograniczyć ewentualne straty do minimum.