Pożary paneli fotowoltaicznych – jak zapobiegać?

panele fotowoltaiczne pożar

   W Polsce z roku na rok zwiększa się kilkukrotnie liczba instalacji paneli fotowoltaicznych.

Tak znaczący wzrost zainteresowania powodują m.in. rządowe programy dofinansowujące. Ponadto w połączeniu z właściwą izolacją i pompą ciepła mogą stanowić efektywne źródło ogrzewania. Współcześnie oglądamy bardzo szybki wzrost montażu systemów fotowoltaicznych na dachach domów, hoteli czy biur. Niestety takie instalacje pociągają za sobą wzrost liczby pożarów. Miejmy świadomość, że tego typu instalacje, jak każde instalacje elektryczne, mogą być punktem zapalnym ognia.  Niezaprzeczalnie najczęstszym powodem są błędy montażowe lub uszkodzenia powstające wraz z czasem użytkowania paneli.

panele fotowoltaiczne

Domy jednorodzinne

Największa grupa budynków w Polsce, a niestety nasze prawo nie narzuca na właścicieli przepisów dotyczących bezpieczeństwa pożarowego. Nie ma konieczności określania klasy odporności pożarowej, a co za tym idzie podstawowej klasy odporności ogniowej elementów takiego budynku, jak również wymagań dotyczących rozprzestrzeniania ognia. Tak na prawdę istnieje jeden ogólny przepis tzn. Paragraf 219 ustęp 2 tzw. warunków technicznych nakazuje oddzielenie palnej konstrukcji i palnego przekrycia dachu przegrodą o klasie odporności ogniowej EI 30 w budynkach niskich i EI 60 w budynkach średniowysokich i wysokich. Przepis ten obowiązuje w budynkach Zl III, Zl IV i ZL V, w których poddasze przeznaczone jest na cele biurowe lub mieszkalne.

Wiemy,że zabezpieczenie poddasza i dachu jest kluczowe w momencie instalowania paneli fotowoltaicznych, o czym powinni pamiętać nie tylko architekci, lecz także właściciele domów jednorodzinnych, którzy planują inwestycję w energię słoneczną.

Pożary paneli fotowoltaicznych

Stosowanie instalacji fotowoltaicznych, jest logiczną konsekwencją dodatkowej liczby pożarów w ostatnich latach. Należy pamiętać, że w Europie odnotowuje się ponad 2 mln zdarzeń pożarowych rocznie i szacuje się, że ok. 30% z nich spowodowanych jest problemami z elektrycznością. Faktem jest, że instalacje fotowoltaiczne mogą się zapalić, a im jest ich więcej na dachach naszych domów, tym większe ryzyko pożaru.

Oto statystyki Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej z 2021 roku. (https://www.gov.pl/web/kgpsp)

W 2021 roku na terenie kraju doszło do 106 465 pożarów. Spośród tych pożarów, 33 869 dotyczyło obiektów mieszkalnych, co daje ok. 30%, około połowa z nich dotyczyła domów jednorodzinnych, czyli około 15%. Odsetek procentowy wskazuje, że do pożarów w budynkach mieszkalnych dochodzi rzadko, ale 95% wszystkich ofiar pochodzi właśnie z tych pożarów. W wyniku pożarów w 2021 roku życie straciło 516 osób.

panele fotowoltaiczne

 

Do najczęstszych przyczyn zapalenia paneli fotowoltaicznych należą:

 

 

 

 

 

 

PODRĘCZNY SPRZĘT GAŚNICZY W DOMU

PODRĘCZNY SPRZĘT GAŚNICZY W DOMU

Podręczny sprzęt gaśniczy

charakteryzuje się tym, że jest asygnowany do poskramiania pożarów w zalążku, w początkowym etapie jego powstania. Dodatkowo to nie tylko powszechnie znane gaśnice, ale również inne przyrządy, które absolutnie są pomocne w sytuacji gaszenia pożarów w ich pierwszym stadium, zanim zdążą się rozpowszechnić. Kluczowymi cechami podręcznego sprzętu gaśniczego jest niewielki ciężar tak jak i prostota użytkowania. W konsekwencji tego dorośli mogą używać sprzętu bez specjalistycznego przeszkolenia.

Do niniejszej grupy zaliczamy:

 • Gaśnice

są naczelnym narzędziem do gaszenia pożarów w zarodku. W rezultacie integracja umiejętnego i poprawnego użycia gaśnicy ze stosownie wczesnym powiadomieniem straży pożarnej może przesądzić o powodzeniu poskromienia gorącego żywiołu. W momencie pożaru gaśnica do użytku domowego uchroni Twój dobytek, a może co więcej nawet życie najbliższych. Gaśnice składają się z 3 elementów : zbiornika ciśnieniowego, zaworu, środka gaśniczego. Ze względu na zastosowany środek gaśniczy, podręczne gaśnice przenośne dzieli się na: proszkowe, śniegowe i wodne.

Wyróżnia się następujące grupy:

 1. Grupa pożarów A: materiały stałe, zwykle pochodzenia organicznego (np. papier, drewno, węgiel, słoma, tkaniny, tworzywa sztuczne).
 2. Grupa pożarów B: ciecze palne i substancje stałe topiące się pod wpływem wysokiej temperatury (np. benzyna, alkohol, oleje, tłuszcze, lakiery, smoła, parafina).
 3. Grupa pożarów C: gazy palne (np. acetylen, metan, etan, wodór).
 4. Grupa pożarów D: metale palne (sód, potas, magnez, uran).
 5. Grupa pożarów F: tłuszcze i oleje kuchenne.
 • Koc gaśniczy

Koc gaśniczy to najprostszy w obsłudze, a jednocześnie podstawowy sprzęt gaśniczy. Służy do mechanicznego odcinania dopływu powietrza do płonących materiałów. Wykonany został z włókien szklanych. Ze względu na właściwości może być użyty do gaszenia palącej się odzieży. Godne uwagi jest to, że zazwyczaj występuje w wymiarach między 2 a 3 m², dlatego też nadaje się tylko do przedmiotów o mniejszych wymiarach.

PODRĘCZNY SPRZĘT GAŚNICZY W DOMU

Zalety koca gaśniczego:

 • prosty sposób użycia
 • efektywność gaszenia małych ognisk
 • nie uszkadza gaszonych przedmiotów
 • wielokrotnego użytku
 • możliwość gaszenia ludzi
 • ławy sposób wykonywania przeglądu
 • zajmuje mało miejsca w domu
 • powszechnie dostępny

 

Więcej informacji na temat użycia podręcznego sprzętu gaśniczego znajdziemy na https://www.gov.pl/web/kgpsp .

 • Sito kominowe

podręczny sprzęt pożarniczy, który służy do gaszenia pożarów sadzy w przewodach kominowych. Dzięki swoim właściwościom nie dopuszcza do wydostawania się z komina iskier i płomieni, które mogą doprowadzić do pożaru dachu. Gdy rozgrzewa się to silnie podnosi także temperaturę gazów z górnej części komina, powodując mniejszą dysproporcje temperatur, przez co zmniejsza się również ciąg kominowy, a tym samym intensywność spalania się sadzy maleje.

 • Kula gaśnicza

PODRĘCZNY SPRZĘT GAŚNICZY W DOMU

wykonana ze styropianu o kształcie kuli wypełniona proszkiem gaśniczym i dodatkowo zaopatrzona w niewielki (około 1 grama prochu) ładunek wybuchowy oraz lont. Całość pokrywa czerwona, syntetyczna powłoka. Podczas gdy kula znajdzie się w płomieniach zapala się lont prochowy powodując wybuch ładunku, proszek gaśniczy tłumi pożar. Detonacja kuli może zdławić ogień na obszarze nawet do 10 m2 .  Absolutnie warto umieścić ją w pobliżu miejsc, w których najczęściej dochodzi do wybuchy pożarów, takich jak: kuchenki gazowe, kominki czy skupiska instalacji elektrycznych.

 

 

Podsumowując temat, niewątpliwie przed zaopatrzeniem się w podręczny sprzęt do gaszenia pożarów, warto dokładnie przeanalizować, z jakimi grupami pożarów możemy mieć do czynienia w naszym domu. Każdy z wyżej wymienionych sprzętów ma inne zastosowanie oraz sposób użycia, dlatego warto zastanowić się co najbardziej jest nam potrzebne, ale także gdzie przyrząd zostanie umieszczony. Przede wszystkim musi być to miejsce łatwo dostępne i dobrze widoczne. Podręczny sprzęt gaśniczy z pewnością nie może być trzymany w szafce pod kluczem.

Zakup podręcznego sprzętu gaśniczego sprawi, że w sytuacji zagrożenia będziemy mogli szybko zareagować i ograniczyć ewentualne straty do minimum.

 

Gaśnice w różnych częściach domu

Gaśnice ozdobne

Zmniejszenie ryzykowności związanej z zagrożeniem pożarowym wymusza korzystania z różnych przyrządów pozwalających na wykrycie ognia, wszczęcie alarmu oraz wsparcie akcji gaśniczej. Cały szereg pożarów dostrzeżonych na wczesnym etapie rozwoju może być z korzyścią opanowanych, o ile w pobliżu zadbamy o odpowiedni sprzęt. Fundamentalnym segmentem ochrony przeciwpożarowej pozwalającym na szybki i skuteczny odzew są gaśnice.

Gdzie powinny się znaleźć gaśnice?

Efektywność gaśnic to nie tylko rodzaj środka gaśniczego, ale także ich dostępność. Stosownie z przepisami, gaśnice powinny być usytuowane w miejscach powszechnych. Umieszcza się je na specjalnych uchwytach lub na pułkach znajdujących się przy wejściu do budynku, na klatkach schodowych, na korytarzach, a także przy wyjściach z pomieszczeń prowadzących na zewnątrz. W budynkach kilkukondygnacyjnych gaśnica powinna się znajdować na każdym piętrze w tych samych miejscach. Wątpliwości rodzi właściwa wysokość montażu gaśnicy w pomieszczeniach. Niestety w polskich przepisach przeciwpożarowych nie ma konkretnych informacji na ten temat. Mamy możliwość jednak czerpać wiedzę z zagranicznych przepisów (British Standards-BS – https://www.en-standard.eu/bs-standards/ , NFPA 10) Zalecają oni wysokość ok. 140 cm dla górnej części gaśnicy

Gdzie umieścić gaśnice w domu?

 • kuchnia – w tym pomieszczeniu mamy do czynienia z największym zagrożeniem pożarowym. Dochodzi do pożarów materiałów stałych (A), cieczy i materiałów topiących się (B) oraz gazów (C).  https://gasniceozdobne.pl/kategoria-produktu/chef/

 • salon – niewiele osób trzyma sprzęt gaśniczy w tym pomieszczeniu, a warto zadbać o bezpieczeństwo swoje i najbliższych. Salon to miejsce, w którym z reguły przebywamy najczęściej. Dlatego w razie niebezpieczeństwa warto mieć w tym pomieszczeniu gaśnicę, która będzie zawsze pod ręką. Najlepiej sprawdzą się gaśnice , które mogą gasić między innymi pożary ciał stałych (meble, firanki, itp.) oraz urządzenia pod napięciem https://www.gasnicedomowe.pl/gasnice_do_salonu.html

 • sypialnia – na wypadek pożaru, który mógłby powstać w nocy warto zaopatrzyć się w sprzęt gaśniczy.

gaśnice

 • kotłownia – w każdym domu powinna znaleźć się przynajmniej jedna gaśnica do kotłowni. W tym pomieszczeniu pożary charakteryzują się bardzo dużą siłą ognia.  Posiadanie sprzętu gaśniczego do kotłowni stanowi kluczowy element zabezpieczenia przeciwpożarowego Twojego domu. https://gasniceozdobne.pl/kategoria-produktu/signs/
 • garaż –  w tym miejscu przechowujemy łatwopalne substancje (takie jak paliwa i oleje), których pożar cechuje duża siła ognia. Pożar w tym miejscu może nie tylko zrujnować nasze auto, ale i cały dom, dlatego polecamy zainwestować w gaśnicę do garażu. https://gasniceozdobne.pl/kategoria-produktu/garage/

gaśnice

Reasumując, doskonale zdajemy sobie sprawę, że nikt nie chce myśleć o pożarze swojego domu. Nawet jeśli nie dojdzie do pożaru, zawsze warto jest mieć plan na różne scenariusze. Zazwyczaj kiedy myślimy o bezpieczeństwie przeciwpożarowym w naszych domach, myślimy głównie o takich rzeczach jak plany ewakuacji to gaśnice są zawsze elementem, który jest pomijany. A to wielki błąd. Wiele pożarów na wczesnym etapie może być skutecznie opanowanych, o ile w pobliżu zadbamy o odpowiedni sprzęt.

Zadbajmy o bezpieczeństwo swoich bliskich!