Blog

Pożary paneli fotowoltaicznych – jak zapobiegać?

panele fotowoltaiczne pożar

   W Polsce z roku na rok zwiększa się kilkukrotnie liczba instalacji paneli fotowoltaicznych.

Tak znaczący wzrost zainteresowania powodują m.in. rządowe programy dofinansowujące. Ponadto w połączeniu z właściwą izolacją i pompą ciepła mogą stanowić efektywne źródło ogrzewania. Współcześnie oglądamy bardzo szybki wzrost montażu systemów fotowoltaicznych na dachach domów, hoteli czy biur. Niestety takie instalacje pociągają za sobą wzrost liczby pożarów. Miejmy świadomość, że tego typu instalacje, jak każde instalacje elektryczne, mogą być punktem zapalnym ognia.  Niezaprzeczalnie najczęstszym powodem są błędy montażowe lub uszkodzenia powstające wraz z czasem użytkowania paneli.

panele fotowoltaiczne

Domy jednorodzinne

Największa grupa budynków w Polsce, a niestety nasze prawo nie narzuca na właścicieli przepisów dotyczących bezpieczeństwa pożarowego. Nie ma konieczności określania klasy odporności pożarowej, a co za tym idzie podstawowej klasy odporności ogniowej elementów takiego budynku, jak również wymagań dotyczących rozprzestrzeniania ognia. Tak na prawdę istnieje jeden ogólny przepis tzn. Paragraf 219 ustęp 2 tzw. warunków technicznych nakazuje oddzielenie palnej konstrukcji i palnego przekrycia dachu przegrodą o klasie odporności ogniowej EI 30 w budynkach niskich i EI 60 w budynkach średniowysokich i wysokich. Przepis ten obowiązuje w budynkach Zl III, Zl IV i ZL V, w których poddasze przeznaczone jest na cele biurowe lub mieszkalne.

Wiemy,że zabezpieczenie poddasza i dachu jest kluczowe w momencie instalowania paneli fotowoltaicznych, o czym powinni pamiętać nie tylko architekci, lecz także właściciele domów jednorodzinnych, którzy planują inwestycję w energię słoneczną.

Pożary paneli fotowoltaicznych

Stosowanie instalacji fotowoltaicznych, jest logiczną konsekwencją dodatkowej liczby pożarów w ostatnich latach. Należy pamiętać, że w Europie odnotowuje się ponad 2 mln zdarzeń pożarowych rocznie i szacuje się, że ok. 30% z nich spowodowanych jest problemami z elektrycznością. Faktem jest, że instalacje fotowoltaiczne mogą się zapalić, a im jest ich więcej na dachach naszych domów, tym większe ryzyko pożaru.

Oto statystyki Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej z 2021 roku. (https://www.gov.pl/web/kgpsp)

W 2021 roku na terenie kraju doszło do 106 465 pożarów. Spośród tych pożarów, 33 869 dotyczyło obiektów mieszkalnych, co daje ok. 30%, około połowa z nich dotyczyła domów jednorodzinnych, czyli około 15%. Odsetek procentowy wskazuje, że do pożarów w budynkach mieszkalnych dochodzi rzadko, ale 95% wszystkich ofiar pochodzi właśnie z tych pożarów. W wyniku pożarów w 2021 roku życie straciło 516 osób.

panele fotowoltaiczne

 

Do najczęstszych przyczyn zapalenia paneli fotowoltaicznych należą:

 

 

 

 

 

 

PODRĘCZNY SPRZĘT GAŚNICZY W DOMU

PODRĘCZNY SPRZĘT GAŚNICZY W DOMU

Podręczny sprzęt gaśniczy

charakteryzuje się tym, że jest asygnowany do poskramiania pożarów w zalążku, w początkowym etapie jego powstania. Dodatkowo to nie tylko powszechnie znane gaśnice, ale również inne przyrządy, które absolutnie są pomocne w sytuacji gaszenia pożarów w ich pierwszym stadium, zanim zdążą się rozpowszechnić. Kluczowymi cechami podręcznego sprzętu gaśniczego jest niewielki ciężar tak jak i prostota użytkowania. W konsekwencji tego dorośli mogą używać sprzętu bez specjalistycznego przeszkolenia.

Do niniejszej grupy zaliczamy:

 • Gaśnice

są naczelnym narzędziem do gaszenia pożarów w zarodku. W rezultacie integracja umiejętnego i poprawnego użycia gaśnicy ze stosownie wczesnym powiadomieniem straży pożarnej może przesądzić o powodzeniu poskromienia gorącego żywiołu. W momencie pożaru gaśnica do użytku domowego uchroni Twój dobytek, a może co więcej nawet życie najbliższych. Gaśnice składają się z 3 elementów : zbiornika ciśnieniowego, zaworu, środka gaśniczego. Ze względu na zastosowany środek gaśniczy, podręczne gaśnice przenośne dzieli się na: proszkowe, śniegowe i wodne.

Wyróżnia się następujące grupy:

 1. Grupa pożarów A: materiały stałe, zwykle pochodzenia organicznego (np. papier, drewno, węgiel, słoma, tkaniny, tworzywa sztuczne).
 2. Grupa pożarów B: ciecze palne i substancje stałe topiące się pod wpływem wysokiej temperatury (np. benzyna, alkohol, oleje, tłuszcze, lakiery, smoła, parafina).
 3. Grupa pożarów C: gazy palne (np. acetylen, metan, etan, wodór).
 4. Grupa pożarów D: metale palne (sód, potas, magnez, uran).
 5. Grupa pożarów F: tłuszcze i oleje kuchenne.
 • Koc gaśniczy

Koc gaśniczy to najprostszy w obsłudze, a jednocześnie podstawowy sprzęt gaśniczy. Służy do mechanicznego odcinania dopływu powietrza do płonących materiałów. Wykonany został z włókien szklanych. Ze względu na właściwości może być użyty do gaszenia palącej się odzieży. Godne uwagi jest to, że zazwyczaj występuje w wymiarach między 2 a 3 m², dlatego też nadaje się tylko do przedmiotów o mniejszych wymiarach.

PODRĘCZNY SPRZĘT GAŚNICZY W DOMU

Zalety koca gaśniczego:

 • prosty sposób użycia
 • efektywność gaszenia małych ognisk
 • nie uszkadza gaszonych przedmiotów
 • wielokrotnego użytku
 • możliwość gaszenia ludzi
 • ławy sposób wykonywania przeglądu
 • zajmuje mało miejsca w domu
 • powszechnie dostępny

 

Więcej informacji na temat użycia podręcznego sprzętu gaśniczego znajdziemy na https://www.gov.pl/web/kgpsp .

 • Sito kominowe

podręczny sprzęt pożarniczy, który służy do gaszenia pożarów sadzy w przewodach kominowych. Dzięki swoim właściwościom nie dopuszcza do wydostawania się z komina iskier i płomieni, które mogą doprowadzić do pożaru dachu. Gdy rozgrzewa się to silnie podnosi także temperaturę gazów z górnej części komina, powodując mniejszą dysproporcje temperatur, przez co zmniejsza się również ciąg kominowy, a tym samym intensywność spalania się sadzy maleje.

 • Kula gaśnicza

PODRĘCZNY SPRZĘT GAŚNICZY W DOMU

wykonana ze styropianu o kształcie kuli wypełniona proszkiem gaśniczym i dodatkowo zaopatrzona w niewielki (około 1 grama prochu) ładunek wybuchowy oraz lont. Całość pokrywa czerwona, syntetyczna powłoka. Podczas gdy kula znajdzie się w płomieniach zapala się lont prochowy powodując wybuch ładunku, proszek gaśniczy tłumi pożar. Detonacja kuli może zdławić ogień na obszarze nawet do 10 m2 .  Absolutnie warto umieścić ją w pobliżu miejsc, w których najczęściej dochodzi do wybuchy pożarów, takich jak: kuchenki gazowe, kominki czy skupiska instalacji elektrycznych.

 

 

Podsumowując temat, niewątpliwie przed zaopatrzeniem się w podręczny sprzęt do gaszenia pożarów, warto dokładnie przeanalizować, z jakimi grupami pożarów możemy mieć do czynienia w naszym domu. Każdy z wyżej wymienionych sprzętów ma inne zastosowanie oraz sposób użycia, dlatego warto zastanowić się co najbardziej jest nam potrzebne, ale także gdzie przyrząd zostanie umieszczony. Przede wszystkim musi być to miejsce łatwo dostępne i dobrze widoczne. Podręczny sprzęt gaśniczy z pewnością nie może być trzymany w szafce pod kluczem.

Zakup podręcznego sprzętu gaśniczego sprawi, że w sytuacji zagrożenia będziemy mogli szybko zareagować i ograniczyć ewentualne straty do minimum.

 

Gaśnice w różnych częściach domu

Gaśnice ozdobne

Zmniejszenie ryzykowności związanej z zagrożeniem pożarowym wymusza korzystania z różnych przyrządów pozwalających na wykrycie ognia, wszczęcie alarmu oraz wsparcie akcji gaśniczej. Cały szereg pożarów dostrzeżonych na wczesnym etapie rozwoju może być z korzyścią opanowanych, o ile w pobliżu zadbamy o odpowiedni sprzęt. Fundamentalnym segmentem ochrony przeciwpożarowej pozwalającym na szybki i skuteczny odzew są gaśnice.

Gdzie powinny się znaleźć gaśnice?

Efektywność gaśnic to nie tylko rodzaj środka gaśniczego, ale także ich dostępność. Stosownie z przepisami, gaśnice powinny być usytuowane w miejscach powszechnych. Umieszcza się je na specjalnych uchwytach lub na pułkach znajdujących się przy wejściu do budynku, na klatkach schodowych, na korytarzach, a także przy wyjściach z pomieszczeń prowadzących na zewnątrz. W budynkach kilkukondygnacyjnych gaśnica powinna się znajdować na każdym piętrze w tych samych miejscach. Wątpliwości rodzi właściwa wysokość montażu gaśnicy w pomieszczeniach. Niestety w polskich przepisach przeciwpożarowych nie ma konkretnych informacji na ten temat. Mamy możliwość jednak czerpać wiedzę z zagranicznych przepisów (British Standards-BS – https://www.en-standard.eu/bs-standards/ , NFPA 10) Zalecają oni wysokość ok. 140 cm dla górnej części gaśnicy

Gdzie umieścić gaśnice w domu?

 • kuchnia – w tym pomieszczeniu mamy do czynienia z największym zagrożeniem pożarowym. Dochodzi do pożarów materiałów stałych (A), cieczy i materiałów topiących się (B) oraz gazów (C).  https://gasniceozdobne.pl/kategoria-produktu/chef/

 • salon – niewiele osób trzyma sprzęt gaśniczy w tym pomieszczeniu, a warto zadbać o bezpieczeństwo swoje i najbliższych. Salon to miejsce, w którym z reguły przebywamy najczęściej. Dlatego w razie niebezpieczeństwa warto mieć w tym pomieszczeniu gaśnicę, która będzie zawsze pod ręką. Najlepiej sprawdzą się gaśnice , które mogą gasić między innymi pożary ciał stałych (meble, firanki, itp.) oraz urządzenia pod napięciem https://www.gasnicedomowe.pl/gasnice_do_salonu.html

 • sypialnia – na wypadek pożaru, który mógłby powstać w nocy warto zaopatrzyć się w sprzęt gaśniczy.

gaśnice

 • kotłownia – w każdym domu powinna znaleźć się przynajmniej jedna gaśnica do kotłowni. W tym pomieszczeniu pożary charakteryzują się bardzo dużą siłą ognia.  Posiadanie sprzętu gaśniczego do kotłowni stanowi kluczowy element zabezpieczenia przeciwpożarowego Twojego domu. https://gasniceozdobne.pl/kategoria-produktu/signs/
 • garaż –  w tym miejscu przechowujemy łatwopalne substancje (takie jak paliwa i oleje), których pożar cechuje duża siła ognia. Pożar w tym miejscu może nie tylko zrujnować nasze auto, ale i cały dom, dlatego polecamy zainwestować w gaśnicę do garażu. https://gasniceozdobne.pl/kategoria-produktu/garage/

gaśnice

Reasumując, doskonale zdajemy sobie sprawę, że nikt nie chce myśleć o pożarze swojego domu. Nawet jeśli nie dojdzie do pożaru, zawsze warto jest mieć plan na różne scenariusze. Zazwyczaj kiedy myślimy o bezpieczeństwie przeciwpożarowym w naszych domach, myślimy głównie o takich rzeczach jak plany ewakuacji to gaśnice są zawsze elementem, który jest pomijany. A to wielki błąd. Wiele pożarów na wczesnym etapie może być skutecznie opanowanych, o ile w pobliżu zadbamy o odpowiedni sprzęt.

Zadbajmy o bezpieczeństwo swoich bliskich!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gaśnica St.Florian FireFighter™ dane techniczne

Gaśnica St.Florian FireFighter™ dane techniczne

Gaśnica St.Florian FireFighter™ to podręczne urządzenia gaśnicze typu ABC.

Nasze gaśnice proszkowe są cylindrycznymi zbiornikami zaopatrzonymi w dźwignię uruchamiającą zawór. Wypełnione są proszkiem gaśniczym z przeznaczeniem do użytku domowego. Proszek wyrzucany jest przez dyszę za pomocą gazu obojętnego, w tym wypadku dwutlenku węgla. Jest to najbardziej uniwersalny typ urządzeń przeciwpożarowych, ponieważ gasi pożar „na sucho”. Niewątpliwie są bardziej odporne na wilgoć i wstrząsy, ale także zapobiegają ponownemu wybuchowi pożaru. Używając gaśnicy proszkowej nie narażamy się na ryzyko porażenia prądem. Dodatkowo topiący i pieniący się proszek odcina dopływ tlenu, a strumień niepalnego gazu tłumi płomienie. St.Florian FireFighter™ są nietoksyczne i dobrze penetrują ogień, tworząc warstwę izolacyjną wokół płonącego tworzywa.

Urządzenia gaśnicze typu ABC ugaszą:

 • A – płonące ciała stałe – przedmioty z gumy, drewna, metalu i papieru
 • B – płonące ciała stałe i ciekłe, które mogą się topić – tworzywa sztuczne, smoła i benzyna
 • C – palące się gazy – metan, acetylen itp.

Gaśnica St.Florian FireFighter™ dane techniczne

Na górze urządzenia umieszczony jest manometr, który pokazuje poziom ciśnienia CO2. Sprawdzaj go regularnie, jeśli wskazówka manometru przesunie się na czerwone pole, powinieneś udać się do autoryzowanego serwisu gaśnic.

Gaśnica St.Florian FireFighter™ dane techniczne

UWAGA!

Gaśnica proszkowa:

 • z powodu budowy syfonowej, prawidłowo pracuje tylko w pozycji pionowej
 • zapewnia optymalne działanie w odległości metra od źródła ognia
 • nadaje się do gaszenia pożarów urządzeń elektrycznych pod napięciem do 1000 V

Każda sztuka St. Florian FireFighter™ posiada swój unikalny

Gaśnica St.Florian FireFighter™ dane techniczne

Numer Seryjny umieszczony na Karcie Gaśnicy dołączonej do opakowania.

Zarejestruj gaśnicę

Dzięki rejestracji urządzenia nie musisz przechowywać paragonu ani rachunku.
Dodatkowo, po 5 latach poinformujemy Cię o potrzebie zrobienia przeglądu urządzenia aby Twój dom był zawsze bezpieczny.

Bezpośredni link do rejestracji https://gasniceozdobne.pl/rejestracja/

Podsumowując, nasze gaśnice mogą być używane przez osoby bez specjalnego przeszkolenia. Gaśnica proszkowa jest prosta i intuicyjna w obsłudze, co jest szczególnie ważne w przypadku nagłego wystąpienia pożaru. Cechuje się dużą możliwą skutecznością gaszenia pożarów.

 

Zapraszamy do obejrzenia filmu edukacyjno-instruktażowego Państwowej Straży Pożarnej

https://tiny.pl/9b95r

Zadbaj o bezpieczeństwo swoje i najbliższych!

Gaśnica może być ozdobą wnętrza?

 

Gaśnice są naczelnym narzędziem do gaszenia pożarów w zarodku.

W rezultacie integracja umiejętnego i poprawnego użycia gaśnicy ze stosownie wczesnym powiadomieniem straży pożarnej może przesądzić o powodzeniu poskromienia gorącego żywiołu. W momencie pożaru gaśnica do użytku domowego uchroni Twój dobytek, a może co więcej nawet życie najbliższych. Zabezpieczenie domostwa i bliskich to jedna z kluczowych rzeczy, o które warto zadbać.  Więcej na ten temat w poprzednim wpisie „Bezpieczeństwo pożarowe, czym jest i jak o nie zadbać?” https://tiny.pl/9smc6

 

Bądźmy realistami, ponieważ wszyscy mamy w domach kuchenki i różne urządzenia elektryczne, które mogą stać się powodem pożaru. Wielu z nas ma także kominki, a gaśnice należą do rzadkości. Szczególnie te umieszczona w widocznym i łatwo dostępnym miejscu.

Myślimy, że perspektywa pożaru nas nie dotyczy, a niuans w kolorze strażackiej czerwieni jakoś nieszczególnie dobrze się komponuje z aranżacją kuchni czy salonu. 

 

Ale kto powiedział, że gaśnica musi być czerwona? 

St.Florian to marka, która powstała dla zapewnienia ochrony przeciwpożarowej Twojego domu w formie stylowego dodatku do wnętrza. 

Dlatego stworzyliśmy naszą chlubę St.Florian FireFighter™ – podręczne urządzenia gaśnicze do użytku domowego, dostępne są w ponad 150 niesamowitych wzorach. 

https://gasniceozdobne.pl/produkt/gasnica-domowa-mucha-2/

 

 

St.Florian ośmiela się przełamać wizję gaśnicy jako niegustownego, czerwonego urządzenia o niezgrabnym wyglądzie. 

 

Reasumując Gaśnice St.Florian FireFighter™ to intrygujące urządzenia scalające w sobie nadzwyczajny design oraz bezpieczeństwo pożarowe Twojego domu. 

https://gasniceozdobne.pl/kategoria-produktu/signs/

 

Każdy znajdzie idealny wzór dla siebie, który dopasuje się do nawet najbardziej wymagającego wnętrza.

 

Przedstaw nam swój pomysł na wzór gaśnicy, a my kompleksowo doradzimy i zrealizujemy Twoją wizję .

 

Zespół St.Florian Firestation

 

 

 

 

Bezpieczeństwo pożarowe, czym jest i jak o nie zadbać?

bezpieczeństwo pożarowe

Bezpieczeństwo jest naszym priorytetem

               W ostatnim wpisie poruszyliśmy temat prac badawczych wykonanych na nasze zlecenie przez instytut badań IPSOS (https://gasniceozdobne.pl/2022/03/01/ilu-polakow-posiada-w-swoim-domu-gasnice/). Eksperyment zilustrował, że tylko 9 procent gospodarstw domowych posiada jakiekolwiek urządzenie przeciwpożarowe do walki z ogniem. Najwięcej ofiar ginie przed przybyciem straży pożarnej. Budynki mieszkalne praktycznie nie są nadzorowane przez służby administracyjno-kontrolne. Przede wszystkim w obiektach mieszkalnych dochodzi do ponad 80% wszystkich przypadków śmiertelnych. Bezpieczeństwo to jedna z naszych podstawowych potrzeb, którą zapewnijmy sobie i rodzinie na 100 %. Większość czasu swojego życia spędzamy w budynkach. Dlatego jeszcze bardziej powinniśmy zadbać o to, żeby były wykonane zgodnie z najlepszymi standardami, także tymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej.  

Certyfikowany czujnik

Pomijając niski odsetek posiadaczy sprzętów gaśniczych, często najbardziej znaczącym czynnikiem w skutecznej walce z pożarami jest czas! Pragnąc, żeby źródło niebezpieczeństwa zostało wcześnie wykryte, co zwiększy szansę szybkiej reakcji, potrzebny jest odpowiedni system wczesnego ostrzegania przed pojawieniem się pożaru. Na rynku jest dużo różnych modeli, przy wyborze których nie powinniśmy kierować się ceną. Wybierzmy profesjonalną czujkę, renomowanego producenta, która ma certyfikat zgodności, w praktyce oznacza to, iż została przebadana w profesjonalnym laboratorium certyfikującym na zgodność z normą EN 14604: autonomiczne czujki dymu. Dopiero taka czujka gwarantuje nam bezpieczeństwo przez długi czas. Istotny jest także okres gwarancji – najlepiej 5 lat. Warto zauważyć, że urządzenie tego typu nie ugasi pożaru, ale na pewno zwiększy ono możliwość reakcji, zanim ogień się rozprzestrzeni.

     https://gasniceozdobne.pl/produkt/gasnica-domowa-ketchup/

Bagatelizujemy stan bezpieczeństwa

 Masowym błędem myślowym, szczególnie wśród mieszkańców bloków jest to, że pożar może pojawić się jedynie w kuchni np. podczas gotowania. Ze względu na fakt, że przecież w kuchni jest zlew wystarczy polać wodą zalążek pożaru i po problemie.W części przypadków, kiedy mamy świadomość tego, jak należy gasić poszczególne rodzaje pożarów, może się to sprawdza. Niestety dane znowu mówią co innego. To jest jeden z najczęściej popełnianych błędów – bagatelizowanie. W domach przyczyn potencjalnego zalążka ognia jest dużo więcej – instalacja elektryczna, przeciążenie linii po uderzeniu pioruna, zaśnięcie z papierosem, niedziałający stary piecyk. Coraz więcej właścicieli mieszkań, szczególnie w kamienicach, decyduje się na dogrzewanie przestrzeni przez instalacje tzw. ‘kóz’, które teraz przeżywają drugą młodość. 

Co możemy zrobić?

W celu zwiększenia poziomu bezpieczeństwa nie możemy przechowywać w domu większej ilości środków łatwopalnych np. ‘awaryjnego’ baniaka z benzyną czy używanie urządzeń grzewczych tzw. ‘farelek’ w niewłaściwy sposób. To pierwszy krok, który niewątpliwie musimy przedsięwziąć, jeśli zależy nam na zwiększeniu bezpieczeństwa. Drugim jest eliminacja materiałów łatwopalnych z okolicy źródeł wysokiej temperatury. Trzeci krok to zakup koca przeciwpożarowego i w pełni sprawnej gaśnicy. Świetnym pomysłem jest także przejście odpowiedniego przeszkolenia, wtedy posiądziemy wiedzę, co będzie najskuteczniejsze do gaszenia danego typu ognia.

gaśnica

 

Reasumując bardzo istotne jest umieszczenie ich w pobliżu potencjalnego zagrożenia bądź w ogólnym i szybko dostępnym dla dorosłych miejscu. Ważna jest też edukacja jak postępować, kiedy dojdzie do pożaru. Szczególnie polecamy kontakt z pobliską jednostką SP, tam wykwalifikowany personel odpowie na wszystkie pytania i najlepiej wytłumaczy skuteczność poszczególnych działań.  

 

https://gasniceozdobne.pl/produkt/gasnica-domowa-good-day/

 

 

Razem z Państwową Strażą Pożarną  ( https://www.gov.pl/web/kgpsp )postulujemy: dbajmy wspólnie o swoje bezpieczeństwo i nie pozwólmy przede wszystkim, by wciąż do takich wypadków dochodziło. 

 Zespół St.Florian FireStation 

 

 

Ilu Polaków posiada w swoim domu gaśnicę?

Według przepisów polskiego prawa w naszych domach i mieszkaniach nie ma obowiązku posiadania sprzętu gaśniczego wobec tego nasuwa się pytanie ilu Polaków posiada w swoim domu gaśnicę?                 Są to mimo wszystko zaledwie rozporządzenia organów władzy. Bez wątpienia gaśnice mogą stać się nieoszacowanym ratunkiem w sytuacji wzniecenia się ognia.                                                                               W kwietniu 2021 roku na dyspozycję St. Florian Firestation Instytut Badawczy IPSOS ( https://www.ipsos.com/pl-pl ) przeprowadził badanie na reprezentatywnej grupie 1004 ankietowanych, którzy odpowiedzieli w kwestii posiadania pełnosprawnej gaśnicy domowej. 

Gaśnice domowe badanie IPSOS Badanie IPSOS 9 % Polaków ma gaśnicę straż pożarna

Rezultat jest zatrważający! Jak zilustrowało badanie Polskie gospodarstwa domowe tylko w 9 % dysponują jakimikolwiek urządzeniami gaśniczymi. Im niższy przychód domowników tym odsetek posiadania gaśnicy jest mniejszy. Wyjątkowo rzadko urządzenia tego typu kupują ludzie w wieku przed i emerytalnym, ludzie młodzi (20-29 lat) oraz kobiety. 

Najczęściej zaopatrują się w nie mieszkańcy małych miast i miejscowości. Według raportu MSWiA w ubiegłym roku było 90 tys. połączeń zarejestrowanych do Straży Pożarnej pod nr 112 było do pożarów! Codziennie wybucha u nas w kraju prawie 250 pożarów. Przy stanie faktycznym zaopatrzenia Polaków w urządzenia gaśnice nie jest to wynikiem optymistycznym. Co więcej biorąc pod uwagę fakt, że większości tych wypadków, można było najzwyczajniej w świecie im zapobiec, jest po prostu przykry.

Zachęcam do odwiedzenia naszego poprzedniego wpisu, który pomoże usystematyzować wiedzę ” Co robić w przypadku pożaru?” https://gasniceozdobne.pl/2020/10/23/co-robic-w-przypadku-pozaru/

88% Polaków nie posiada gaśnicy w domu

Podsumowując – mamy duży problem z niekontrolowanymi wybuchami domowych pożarów. Jednym z rozwiązań na pewno jest profilaktyka. Między innymi posiadanie certyfikowanych urządzeń gaśniczych, podstawowe szkolenie z zasad posługiwania się sprzętem. Na tą chwilę jak pokazało badanie IPSOS tylko 9 % społeczeństwa jest zabezpieczonych.                                                                                                St.Florian to marka, która powstała dla zapewnienia ochrony przeciwpożarowej Twojego domu w formie stylowego dodatku do wnętrza.
Dlatego stworzyliśmy St.Florian FireFighter™ – podręczne urządzenia gaśnicze do użytku domowego, dostępne są w ponad 150 niesamowitych wzorach.

Razem z Państwową Strażą Pożarną apelujemy: dbajmy o swoje bezpieczeństwo!

Zespół St.Florian Firestation 

Szczegóły techniczne

 

CO ROBIĆ W PRZYPADKU POŻARU

W przypadku pożaru we własnym domu lub mieszkaniu należy:
− wyprowadzić z mieszkania dzieci i osoby niepełnosprawne;
− w zależności od zaistniałej sytuacji podjąć działania gaśnicze, wyłączyć dopływ gazu i energii elektrycznej, nie otwierać okien;
− jeśli ugaszenie pożaru we własnym zakresie jest niemożliwe, opuścić
mieszkanie, zamykając drzwi jedynie na klamkę.

W przypadku zauważenia pożaru należy niezwłocznie zaalarmować osoby przebywające w strefie zagrożenia oraz wezwać straż pożarną (tel. 998 lub 112). Po wybraniu numeru alar-mowego straży pożarnej i zgłoszeniu się dyżurnego, należy spokojnie i wyraźnie podać:
− swoje imię i nazwisko, numer telefonu, z którego przekazywana jest informacja o zdarze-niu;
− adres i nazwę obiektu, w którym powstał pożar;
− co się pali, na którym piętrze;
− czy występuje zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego.
Po podaniu informacji nie należy odkładać słuchawki do chwili potwierdzenia przyjęcia zgło-szenia.

Największe zagrożenie dla osób przebywających w pobliżu pożaru niesie ze sobą zadymienie poziomych i pionowych dróg ewakuacyjnych.